Máy hút chân không & Máy cắt mẫu thí nghiệm

Máy hút chân không và máy cắt mẫu thí ghiệm theo tiêu chuẩn ASTM của Mỹ.

Cho thuê để thực hiện thí nghiệm tại hiện trường hoặc kiểm tra mối hàn bằng máy hút chân không cho các công trình hàn màng chống thấm HDPE